Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №1 (124), 2022

 

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Лобза А.В., Пікуліна Н.Ю., Криша В.В.
УПРАВЛІННЯ ПІДБОРОМ І НАЙМОМ ПЕРСОНАЛУ НА СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Яремко Л.А., Яремків В.Г.
СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ДЕРЖАВАМИ

Чернобай Л.І., Ясінська Т.В., Кузів О.П.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ТРУДОВУ МІГРАЦІЮ З ВИКОРИСТАННЯМ БАГАТОРІВНЕВОГО ПІДХОДУ (НА ПРИКЛАДІ ВІДНОСИН УКРАЇНА – ПОЛЬЩА)

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Приймак В.І., Вишневська С.М., Трач А.І.
ІНТЕНСИВНІСТЬ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Матковський П.Є., Сас Л.С., Шеленко Д.І.
ДОСТАВКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ВІД ВИРОБНИКА ДО СПОЖИВАЧА У СИСТЕМІ БЮДЖЕТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Петрик І.В., Горобець К.О., Даценко М.Д.
ОСОБЛИВОСТІ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Присвітла О.В.
РОЛЬ НАУКОВИХ ПАРКІВ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Сачовський І.М.
ДО ПИТАНЬ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Серьогіна Н.В., Вішня Я.C.
ВПЛИВ РІВНЯ ІНВЕСТУВАННЯ НА РОЗВИТОК БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Штангрет А.М., Шляхетко В.В., Мандзіновська Х.О.
ГІРНИЧОДОБУВНА ГАЛУЗЬ: ІНФОРМАЦІЙНЕ ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ ЗМІНИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Бикова А.Л., Лобза А.В., Пильгун А.Р.
РОЗРОБЛЕННЯ АНТИКРИЗОВОЇ ПРОГРАМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК СТРАТЕГІЯ ПОДОЛАННЯ БІЗНЕС-ПРОБЛЕМ ПІДПРИЄМСТВА

Бірбіренко С.С., Станкевич І.В., Банкет Н.В.
ОЦІНКА ВПЛИВІВ РИЗИКІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ЙОГО ЕКОНОМІЧНУ СТІЙКІСТЬ

Зеліч В.В.
ВИКОРИСТАННЯ PR-ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ У ПРОСУВАННІ КОМПАНІЇ

Levkiv Halyna, Snitko Yelyzaveta, Klymenchukova Nataliia, Riy Myroslava
MANAGING THE PERSONNEL EVALUATION SYSTEM AS A DIRECTION FOR ENSURING THE COMPETITIVE ADVANTAGE OF AN INNOVATIVE ENTERPRISE IN A KNOWLEDGE ECONOMY AND CHANGE MANAGEMENT

Сазонова Т.О., Богданова В.С., Проскура О.С.
РОЛЬ САМОМОТИВАЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА

Філатова О.М.
ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СТИМУЛІВ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ

Якименко-Терещенко Н.В., Єршова Н.Ю., Милова К.А.
НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ ПРИ ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Antypenko Nadiia, Lozhachevska Olena, Velychko Oleksandr, Melnyk Olga
PROJECT MANAGEMENT OF INNOVATION-ORIENTED ORGANISATIONS IN THE CONTEXT OF FINANCIAL RISKS INSURANCE, DECENTRALISATION POLICIES AND THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF A REGION

Кіш Г.В.
ЧИННИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА ЇХ СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

Пушкар Т.А., Серьогіна Д.О., Михайлова К.В.
РОЗВИТОК «РОЗУМНИХ МІСТ» В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМА

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Миськів Г.В., Вінічук М.В.
ВПЛИВ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НА ФОРМУВАННЯ МОНЕТАРНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Концева В.В., Гошовська В.В., Ткачук Т.І.
ПОДАТКОВІ РІЗНИЦІ ПІДПРИЄМСТВА: ДОКУМЕНТУВАННЯ, ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

Лисенко А.М.
АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА РЕСУРСНО-ВИРОБНИЧОГО СКЛАДНИКА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Шаповал О.А., Крамаренко К.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ЯК РЕГЛАМЕНТОВАНОГО ЗАСОБУ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Шмиголь Н.М., Трохимець О.І.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ МІНІМІЗАЦІЇ АУДИТОРСЬКИХ РИЗИКІВ СЛУЖБАМИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Петрик І.В., Божко П.В., Толстікова Т.С.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН У СВІТІ

Бобришев Є.С.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНТЕХ-ІННОВАЦІЯМИ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ