Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №3, 2018

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Багорка М.О.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Бережнюк І.Г., Петрова А.Є., Колпіна А.Г.
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ ТА ІЗРАЇЛЮ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Калюжна Н.Г., Яковченко В.С. 
РОЛЬ СИСТЕМИ НОТИФІКАЦІЙ СОТ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ДЕРЖАВЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Гудзовата О.О.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО СЕКТОРУ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Клименко Л.В., Длугоборська Л.В.
МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ ІМПОРТОЗАМІННОГО ВИРОБНИЦТВА В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Оніщик А.В.
ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ФІКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Свидрук І.І.
ФУНКЦІОНАЛЬНЕ СТРУКТУРУВАННЯ КРЕАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА МАКРОРІВНІ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

Бабій І.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКТИВІЗАЦІЇ ЗЕД ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Близнюк Т.П.
ЦІННІСНИЙ ПРОФІЛЬ ПОКОЛІННЯ БЕБІ-БУМЕРІВ, ПОКОЛІНЬ Х ТА Y В УКРАЇНІ

Бошота Н.В.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Ведерніков М.Д., Базалійська Н.П. 
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Доценко І.О., Мельничук О.П. 
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Каміньська Б. 
ОПТИМІЗАЦІЯ РІШЕНЬ В АНТИСИПАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Кузуб А.В. 
МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВАГОНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Куцик П.О., Герега О.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Міщук Є.В. 
ВИЗНАЧЕННЯ ВИДУ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ

Морозов Є.Ю. 
АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Резніков Р.Б. 
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Сокол Н.А. 
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ: ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

 

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 

Міца В.В.
МІСЦЕ І РОЛЬ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Герасимчук З.В., Свида І.В. 
ТИПОЛОГІЯ ПРОБЛЕМНИХ РЕГІОНІВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

 

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Крисак А.І., Крисак М.Ф.
ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК ІМПЕРАТИВИ ОНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Лапшин І.М.
СЕРЕДНЯ ОЧІКУВАНА ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ ЯК ПОКАЗНИК РОЗВИТКУ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ 

Герасимюк П.В.
ЕФЕКТ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

Гордей О.Д., Марченко А.В., Страховська Ю.О.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ

Gryshchuk N.V. 
INNOVATIVE APPROACHES TO THE FINANCIAL PROVISION OF COMPETITIVENESS OF SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL STRUCTURAL SUBDIVISIONS

Коваль В.В., Балицька А.Р., Шевченко А.П. 
ОПОДАТКУВАННЯ В СИСТЕМІ ЧИННИКІВ ФІСКАЛЬНОГО ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ 

Єремян О.М.
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ