Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №6 (117), 2020

 

Титульна сторінка

Зміст

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Небаба Н.О.
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ МІЖНАРОДНОЇ ВИРОБНИЧОЇ КООПЕРАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Cмерічевський С.Ф., Суздалєва О.С.
СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ

Хмара М.П., Пилипенко Б.Г.
КРОС-КУЛЬТУРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Нестеренко С.С.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ І ЗРОСТАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

Ющенко Н.Л.
ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ РИЗИКІВ КОМПЛЕКСНИХ ПРОЕКТІВ З МОДЕРНІЗАЦІЇ ТЕПЛОВИХ ДЖЕРЕЛ І ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

Якименко-Терещенко Н.В., Давидюк Т.В., Петрова І.А.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ НА ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Глушенкова А.А., Плевако Н.О., Сало А.Я.
ПРОГНОЗУВАННЯ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗВ’ЯЗКУ, СПРЯМОВАНЕ НА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ

Kravchenko Mykola, Izhboldina Olena, Karamushka Oleksandr
IMPROVING OF THE LEVEL OF FINANCICAL AND ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT AT AGRICULTURAL SECTOR ENTERPRISES

Можевенко Т.Ю., Камнєва А.В.
ПРОЦЕСИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОCТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Нікіфоров М.М.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Пивоварова І.М.
УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ЯК ПРОЦЕС КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Свістунов О.С.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

Серотюк Б.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Скляр Д.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

Слюсаренко А.В.
СИСТЕМА ОЦІНКИ СТАНУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Ткаченко А.М.
ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АВІАЦІЙНИХ КОМПАНІЙ: СУТНІСТЬ ТА ЧИННИКИ ВПЛИВУ

Харчук В.Ю.
АНАЛІЗУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ІЗ ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Барна М.Ю., Гліненко Л.К., Дайновський Ю.А.
МАРКЕТИНГ І КОМУНІКАЦІЇ ЯК ФАКТОРИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО І ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Лебедченко В.В., Ревенко Д.С.
АДАПТИВНИЙ МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ

Ракицька С.О., Жусь О.М., Гуцало В.В.
КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Стройко Т.В., Прокоф’єв Д.І., Лазаренко В.О.
ФІСКАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ТУРИЗМУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Кіріченко О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕРЕЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ

Наумова М.А., Кудрич Ю.С., Панасюк П.І.
СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Немченко Т.А.
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Мельник В.М., Ломачинська І.А.
ФІНАНСОВА ЕКОНОМІКА: ЕВОЛЮЦІЯ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ В НОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Шелеметьєва Т.В., Трохимець О.І., Перекрест М.І.
ОЦІНКА РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ З ВИКОРИСТАННЯМ КІЛЬКІСНОГО МЕТОДУ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Мельник К.П.
СУСПІЛЬНІ ОЧІКУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ АУДИТУ

Сидоренко О.О.
ВИЗНАННЯ АКТИВІВ ІЗ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ ТА ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЇХ ОБЛІКУ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Твердохліб І.П., Тимчишин М.А.
ВИМІРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СХОВИЩА ДАНИХ ОЦІНОК ТОЧНОСТІ ПРОГНОЗІВ ІНФОРМАЦІЙНОГО WEB-РЕСУРСУ ПІДТРИМКИ РІШЕНЬ У СФЕРІ ПРОГНОЗУВАННЯ

Гнатенко І.А.
ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Кучерова Г.Ю.
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ СЕКТОРІВ БІЗНЕСУ І НАУКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ

Білах І.Б.
СИСТЕМНЕ СТРУКТУРУВАННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ У ВИДАВНИЧІЙ ГАЛУЗІ