Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №3 (126), 2022

 

Титульна сторінка

Зміст


ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Лагодієнко В.В., Іванченкова Л.В., Лагодієнко О.В.
ВИБІР МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Сержанов В.В., Максименко Я.А., Абрамов Ф.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМАЛЬНИХ ПРАВИЛ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ


ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Багорка М.О., Устік Т.В., Юрченко Н.І.
МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Демченко П.С.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМБІНАТУ З УРАХУВАННЯМ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ

Федотова Т.А.
ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ РОЗРОБКИ ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ ВИКОРИСТАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Хамініч С.Ю., Сокол П.М.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ЗАСАДАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Храпкіна В.В., Яцина Ю.О.
ФОРМУВАННЯ РИНКУ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Чуб А.В.
МОНІТОРИНГ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ


ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Горват Т.Ю.
ОСНОВИ ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ


БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Лисенко А.М., Акімов С.С.
АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ У КОНТЕКСТІ ВИНИКНЕННЯ ЗАГРОЗ НЕЗАЛЕЖНОСТІ АУДИТУ


МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Булавінцева І.В., Ревенко Д.С.
ОЦІНЮВАННЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В ПАРАМЕТРАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ


ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Косович Б.І., Поврозник П.П., Киретів А.Я.
ІННОВАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Куруджи Ю.В.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В ЛАНЦЮГАХ ПОСТАВОК

Мережко В.М., Махначова Н.М.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОБЛАСТІ ШЛЯХОМ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

Тітова Н.А.
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ (ПОЛІТИЧНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТИ)

Яковенко Я.Ю., Білик М.Ю., Сербін Р.А., Чумакова А.Г.
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ І НОВІ БІЗНЕС-МОДЕЛІ