Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №3, 2015

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

І.В. Кочнова
РОЛЬ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАХОДІВ У ФОРМУВАННІ БРЕНДА

О.Г. Лищенко, М.О. Сергеєва
ІННОВАЦІЯ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНІВ І ГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ

М.К. Бургман
ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ПРАЦІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

C.M. Григор’єв, Т.К. Хохлина, А.А. Гайдай
ІННОВАЦІЙНА ДОЦІЛЬНІСТЬ УТИЛІЗАЦІЇ ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛІВ ІЗ ТЕХНОГЕННИХ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА НЕРЖАВІЮЧИХ СТАЛЕЙ

С.А. Теслюк
ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ АКТИВІВ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ

А.Г. Тунік
РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА РАХУНОК УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ (НА ПРИКЛАДІ ВАТ “ЗАПОРІЖСТАЛЬ”) 

І.В. Ходикіна
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

ЕКОНОМІКА, УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ

О.М. Гуцалюк
ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

З.П. Кіктенко, І.В. Купа
ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

Н.М. Шмиголь, А.А. Антонюк, М.О. Кошелева
ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ЗАГРОЗІ БАНКРУТСТВА 

О.П. Шульга
ЕТИМОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗМІСТУ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

ГРОШОВО-КРЕДИТНА, ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

Т.В. Безбородова, О.А. Теряник
СУЧАСНІ МОДЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ 

М.В. Болдуєв
УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

О.М. Гнєзділова
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК У СИСТЕМІ БАНКІВСЬКОГО КОНТРОЛІНГУ 

В.Л. Корінєв
ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СИСТЕМИ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО РИНКУ

ЕКОНОМІКА АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Г.В. Бережна, Н.М. Притула
ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄС

І.М. Ушакова-Кирпач
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОРЕНДНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Д.Д. Плинокос
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ СХЕМИ ЕКСПОРТУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ І ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗА КОРДОНОМ 

О.В. Покатаєва, С.О. Давидков
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ЧИННИКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

О.В. Покатаєва, О.О. Хом’якова
НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ЯК ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

О.Ю. Попова
ЗАСТОСУВАННЯ КОГНІТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ СТИМУЛЮВАННЯ ПОПИТУ НА ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ

А.М. Ткаченко
ПОНЯТТЯ, ВИДИ ПРОДУКТОВИХ ІННОВАЦІЙ ТА ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЇХ У ПІДПРИЄМСТВО

Н.В. Ушенко
ОСОБЛИВОСТІ ТА СТРУКТУРА ПОТЕНЦІАЛУ ТУРИЗМУ 

ДО УВАГИ АВТОРІВ