Архiв номерiв

2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №1, 2018

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Духновська Л.М., Скоморохова С.Ю., Горбунова С.Є.
АНАЛІЗ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Македон В.В., Андрєєва Ю.В.
ПОЛЯРИЗАЦІЯ УКРАЇНИ У СФЕРІ СВІТОВОГО ТУРИЗМУ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ


ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Бочарова Ю.Г.
МОДЕЛЬ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Дяченко Ю.А.
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІРЖОВОГО РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРІВ

Іванова Н.С.
ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Беренда Н.І., Ніколаєнко С.М., Тацієнко Н.В.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА І СТРАТЕГІЯ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

Волошина С.В.
АРХІТЕКТОНІКА ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Копецька Ю.О.
ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Микуланинець С.І.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Морозюк Н.В., Слюсар С.Т., Круглик С.Г.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДІ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Боровік Л.В.
ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Кулікова Є.О.
РОЗВИТОК НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Артюх О.В., Дацька І.С.
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДО ОПОДАТКУВАННЯ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ РІЗНИЦЬ

Болдуєв М.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО СКЛАДНИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Дятлов Є.В.
СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: НАУКОВІ ПОГЛЯДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ

Дятлова В.В., Петрик І.В.
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІКИ: МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ТА ГРУПУВАННЯ РЕГІОНІВ