Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №2, 2018

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Однорог М.А.
КОНЦЕПТУАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Пробоїв О.А., Стефанишин В.І.
ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ГЛОБАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ Й УКРАЇНА

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Терещенко В.К., Коробенко Р.І.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Мардус Н.Ю.
АНАЛІТИКА КІЛЬКІСНИХ ТА ЯКІСНИХ ПАРАМЕТРІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ТОВАРІВ

Мельникова М.В.
РИНОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ МІСТА: ОСОБЛИВОСТІ ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЇ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ

Удовиченко С.М., Махсма М.Б.
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Лысевич С.Г.
МЕСТО И РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ МЕХАНИЗМЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Михайленко О.В., Муравська І.О.
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Пахуча Е.В.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Тарасевич О.В., Градобоєва Є.С.
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СТИМУЛЮЮЧОГО ТАРИФОУТВОРЕННЯ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Трохимець О.І., Ткачук О.В.
РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ, ЗОКРЕМА СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Кравчун А.С.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ – «ІНВЕСТИЦІЙНА ПЛАТФОРМА»

Михайленко О.В., Ременюк В.О.
ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Ставерська Т.О.
ЕКСПРЕС-ОЦІНЮВАННЯ В СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Яцух О.О.
ОЦІНКА ДІЮЧОГО МЕХАНІЗМУ ФОРВАРДНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ЙОГО АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Струк Н.С., Мулінська Г.В.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОГО РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ