Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №6, 2013

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Г.В. Бережна
КОНКУРЕНТНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ

В.В. Дятлова, С.В. Вознюк
ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ Й КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТА ЇХ ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ 

О.В. Жадан
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

А.В. Стойка, С.О. Пипко, І.Б. Черкаський
АКТИВІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА В МЕЖАХ ПОЛІПШЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ 

Н.М. Шмиголь, Д.О. Кайнара, А.А. Антонюк
ВПЛИВ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС НА ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНІВ І ГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ

О.М. Азарян, І.Ю. Мартинов
ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ РОЗВАГ ТА ВІДПОЧИНКУ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД 

П.В. Ґудзь, В.Л. Сосніна
ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

О.В. Кас’яненко
СТРУКТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ

Ю.Л. Петрушевський
ЗАКОНОДАВЧІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

А.Ю. Cтах
ПРАВОВІ ПИТАННЯ У СФЕРІ НАДАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

І.М. Тесленок, М.І. Замаєнко
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ 

Ю.О. Юхновська, О.М. Риженко
РОЗРОБКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

М.Є. Яган
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ З РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ

МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

О.К. Ткачова
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

О.О. Турба
СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ: СТРУКТУРНО-ЕЛЕМЕНТНИЙ ТА СУБ’ЄКТНИЙ ВИМІРИ

ЕКОНОМІКА, УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ

В.Л. Корінєв
ОСОБЛИВОСТІ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

О.С. Кравченко
ОБҐРУНТУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СЦЕНАРІЇВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ КОГНІТИВНОГО ПІДХОДУ 

Т.В. Пуліна, О.В. Коротунова, О.С. Замбурська
ВИЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ

ГРОШОВО-КРЕДИТНА, ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

О.В. Венгерова
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ЯК ФАКТОРА ЗБІЛЬШЕННЯ БЮДЖЕТНИХ НАДХОДЖЕНЬ 

О.В. Гудима
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ

П.В. Комазов, О.В. Борт
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 

О.Ю. Леoсь, В.В. Федішина
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСОБЛИВА СФЕРА БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Я.І. Морщ
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

К.Л. Нетудихата, М.М. Писаренко
МІЖФІРМОВІ МЕРЕЖІ ТА ІННОВАЦІЇ 

О.К. Никитенко
РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ВИДОБУТКУ ЗНАНЬ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ 

О.А. Чала
СУЧАСНА ПОДАТКОВА СИСТЕМА: ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

ЕКОНОМІКА АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Н.О. Дугієнко, Т.Л. Кельдер
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Т.О. Кравченко
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Л.О. Кримська, М.О. Коваль
ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

І.М. Сачовський
МІСЦЕ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ

ПРОБЛЕМИ НАУКИ І ОСВІТИ

Н.М. Павлішина
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАЙНЯТОСТІ ЯК ЧИННИК УСПІШНОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ЕКОНОМІКА ЗАРУБІЖЖЯ

Л.П. Хлюст, Н.О. Вербицкая
РЕКЛАМА КАК ЭЛЕМЕНТ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

НАУКОВІ ЗАХОДИ

КРУГЛИЙ СТІЛ "ПОДАТКОВІ ІНІЦІАТИВИ МІНІСТЕРСТВА ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВИКОНАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЛАНУ ДІЙ НА 2013 РІК"

III МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ І РЕГІОНІВ"

ДО УВАГИ АВТОРІВ