Архiв номерiв

2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №3, 2016

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

І.Г. Карзун
ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

О.В. Лясковець
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК”

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНІВ І ГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ

М.О. Коваленко
АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОЇ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ СКЛАДОВИХ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

В.П. Колосова, О.І. Капленко, А.О. Романенко
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО СУТНОСТІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ МІЖНАРОДНИХ ІНСТИТУЦІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

ЕКОНОМІКА, УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ

С.С. Біляєв
ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД У ПІДПРИЄМСТВІ: СУТНІСТЬ І СПЕЦИФІЧНІ ОЗНАКИ

М.В. Болдуєв
РОЗВИТОК МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО АУДИТУ

О.М. Гнєзділова
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТЕОРІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

А.В. Єлькін
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА

В.В. Остапенко, Р.Г. Бобровникова
ЕФЕКТИВНІСТЬ І РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОБОТИ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ

Д.Д. Плинокос
ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

А.В. Череп, Н.В. Соловйова
МОДЕРНІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ НА ЗАСАДАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Н.М. Шмиголь, А.А. Антонюк, О.Ю. Косимськова
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Л.А. Юсипчук
ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ"

ГРОШОВО-КРЕДИТНА, ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

О.М. Гуцалюк
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО, РЕСУРСНОГО ТА ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

ЕКОНОМІКА АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Н.М. Притула
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ

ДО УВАГИ АВТОРІВ