Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №5, 2015

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

О.М. Левченко, Д.Д. Плинокос, О.В. Ткачук
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

А.В. Соколов
ТРУДОВІ РЕСУРСИ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА СТІЙКИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Я.В. Котляревський, А.М. Штангрет, О.В. Мельников
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ

А.В. Карпенко, Н.М. Карпенко, О.І. Сеник
РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ПЕРІОД РОЗБУДОВИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

І.З. Скловський
ЕКОНОМІКА НАДІЇ – ФЕНОМЕН ЗМІН ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ 

А.П. Скоринін
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ НА ОСНОВІ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНІВ І ГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ

С.М. Капталан
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ РЕГІОНІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

М.Ю. Паршина
МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

Д.І. Савушкін
СИСТЕМНІ ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ЕФЕКТИ В КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ

ЕКОНОМІКА, УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ

Н.А. Абрамченко
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: МИНУЛЕ ТА СУЧАСНІСТЬ

Д.В. Василичев, В.О. Лихолат
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО МОТИВАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О.Ю. Коцюрба
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Г.М. Кульнєва, М.К. Бургман
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В ІННОВАЦІЙНІЙ СФЕРІ

Т.В. Ларікова, І.С. Шилко
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ОБЛІКУ: МІСЦЕ, РОЛЬ І СКЛАДОВІ

О.О. Черкасов
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Н.М. Шмиголь, А.А. Антонюк, А.А. Нестеренко
РОЛЬ І МІСЦЕ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

ГРОШОВО-КРЕДИТНА, ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

Ю.О. Гармашова
ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ГЕНЕЗИС РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

О.Е. Лубенченко
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ПЕРЕВІРКИ АУДИТОРОМ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ І РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ У СФЕРІ ЗОВНІШЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

А.О. Труфен
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

О.І. Кашлаков
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ДО УВАГИ АВТОРІВ