Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №4, 2017

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНІВ І ГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ

М.А. Держевецька
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

В.І. Захарченко, О.В. Балахонова, Ф.М. Аль-Шаргі
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

І.В. Кулько-Лабинцева
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ 

Т.В. Лівошко
ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Д.М. Потьомкін
ФОРМУВАННЯ НАПРЯМІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ГОСТИННО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Н.М. Шмиголь, А.А. Антонюк, С.Є. Згуровський
АЛГОРИТМ ІНДИКАТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ МАЙБУТНІХ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ СОНЯЧНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

ЕКОНОМІКА, УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ

Є.М. Ахромкін
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЗА ЦІЛЯМИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕГІОНУ НА ШЛЯХУ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

В.О. Зикіна
АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ФАКТОРА ВПЛИВУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ

О.Г. Лищенко, І.М. Самарська
ГАРМОНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

В.В. Остапенко
ВПЛИВ ВИКОРИСТАННЯ ПОНЯТЬ "КАДРИ" ТА "ПЕРСОНАЛ" НА РЕЗУЛЬТАТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОРГАНІЗАЦІЮ ВИРОБНИЦТВА Й НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Т.О. Пожуєва
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 

В.Г. Соломіна
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

А.М. Ткаченко, В.В. Сепета
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Н.М. Чухраєва
СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

ГРОШОВО-КРЕДИТНА, ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

Ю.В. Дятлова
МЕХАНІЗМИ ГЛОБАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ 

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

М.Г. Пивоваров, О.С. Хижняк
РОЗШИРЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ З ІНСТИТУЦІЄЮ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ

ЕКОНОМІКА АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

І.М. Сачовський
ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ НА ІВАНО-ФРАНКІВЩИНІ 

ДО УВАГИ АВТОРІВ