Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №3, 2012

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Д.О. Агєєв
СВІТОВИЙ ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ 

Н.М. Антофій, В.М. Фомішина
ВИРОБНИЦТВО І ЗАЙНЯТІСТЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ 

С.С. Гринкевич
ОСОБЛИВОСТІ ФАКТОРНОГО ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ, РОЗВИТОК І ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ: ЛІМІТУЮЧІ ТА СТИМУЛЮЮЧІ АСПЕКТИ 

І.Ф. Зінов’єв
СТРАТЕГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ УКРАЇНИ 

С.Є. Клименко
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ КОНЦЕПЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ, ЗАСНОВАНОЇ НА ПРИВАТНО-ДЕРЖАВНОМУ ПАРТНЕРСТВІ 

О.Е. Лубенченко
ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 

І.С. Макарова
ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

Л.І. Макущенко
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ СМЕРТНОСТІ НАСЕЛЕННЯ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Л.Д. Оліфіренко
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗМІННІ СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ КОРПОРАЦІЙ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД 

О.І. Трохимець
РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО СТРАТЕГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНІВ І ГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ 

В.В. Баєв
КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ КОМПЛЕКСНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ПОСЛУГИ 

О.І. Іляш
КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ БЕЗПЕКИ ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА СУБРЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

Ю.Л. Петрушевський
ОПТИМІЗАЦІЯ ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ ЖКГ НА ПІДСТАВІ УРАХУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ 

І.Ю. Приварникова, Є.С. Паустовський
ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ З ФУТБОЛУ ЄВРО-2012 В УКРАЇНІ

Т.В. Пуліна
ОЦІНЮВАННЯ УМОВ СТВОРЕННЯ КЛАСТЕРНОГО МЕХАНІЗМУ ІНТЕГРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ 

О.О. Солодовнік
ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

О.І. Строкаченко
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 

О.А. Тимофеєва
МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ ПІД ЧАС БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА 

Н.М. Фещенко
ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

А.О. Фрич
СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМ ФІНАНСУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

І.В. Чехова, І.О. Кислицька,Т.З. Таранюк
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ОСНОВНИХ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ

Є.В. Шулюк
ФОРМУВАННЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯМ УКРАЇНИ

МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

О.Г. Дяченко
ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ЛІКВІДНОСТІ ЯК РІВНЯ ЗАПАСУ

П.В. Комазов
КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

В.М. Порохня
ДИФЕРЕНЦІАЛ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ЛЕВЕРИДЖУ – ГОЛОВНИЙ ЗАСІБ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 

Л.В. Хорошенька
КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ ПОПИТУ НА ЦІЛЬОВОМУ РИНКУ

ЕКОНОМІКА, УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ

А.А. Антонюк, Н.М. Шмиголь
МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА 

В.О. Диленко
ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЕФЕКТІВ У СИСТЕМІ ВИРОБНИКІВ 

Р.Р. Дутчак
ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Л.О. Жилінська
НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ ПІДПРИЄМСТВА 

Г.О. Закаблук
ТАРИФНА СИСТЕМА, МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ 

З.П. Кіктенко, А.Д. Тимофеєнко
РОЛЬ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ У МЕРЕЖАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

В.Л. Корінєв, Г.А. Cємілєтова
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

В.Д. Попова
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ЛОГІСТИКИ ПІДПРИЄМСТВ НАПІВПРОВІДНИКОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

Г.А. Семенов, А.О. Квасова
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Г.А. Семенов, Ю.Р. Кременчутська
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК ФАКТОР СТАБІЛІЗАЦІЇ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

А.Г. Тунік
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" 

Д.М. Ядранський
ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ ДІАГНОСТУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ПРАЦІ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

ГРОШОВО-КРЕДИТНА, ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА 

Ю.О. Конопля
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ 

О.В. Покатаєва
ДОЦІЛЬНІСТЬ УПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРЕСИВНОЇ ШКАЛИ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

Л.Н. Сергєєва, О.А. Миронов
КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ КРЕДИТУВАННЯ СФЕРИ ПОСЛУГ 

Н.Є. Скоробогатова
ВПЛИВ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ НА ВАРТІСТЬ ПРОЕКТУ 

І.О. Мордвінова
ФОРМУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ

М.Г. Пивоваров
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВСТАНОВЛЕННЯ КІЛЬКІСНИХ ТА ЯКІСНИХ ОЗНАК МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ КРАЇНИ