Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №1 (112), 2020

Титульна сторінка

Зміст

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Грибіненко О.М.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇН СВІТУ

Любчик К.Л.
КОРПОРАТИВНІ МЕДІАСТРАТЕГІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ

Пальчук О.І.
РОЗВИТОК ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ – ГОЛОВНИЙ ФАКТОР ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ

Шеремет О.В.
СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ ТА ЄС У СФЕРІ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Байда Б.Ф.
ЕКОНОМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

Головко В.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Єдинак В.Ю., Семакіна Д.Е., Турко О.І.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ

Завгородній Р.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСОЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ГАЛУЗІ

Зіньцьо Ю.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОВЕДІНКИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ НА РИНКУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ

Марчук Л.С.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ СВІТОВИХ І ВІТЧИЗНЯНИХ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

Ситник Н.С., Шушкова Ю.В., Парфенюк Є.І.
СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ТА УМОВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Сімків Л.Є.
СТАН ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Фролова Н.Л.
ІНСТИТУЦІЙНИЙ БАЗИС ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Шелудько Е.І.
КОНКУРЕНТНА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОКРАЩЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКІВ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Боднар Т.І.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ МЕТОДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Гончаренко Н.Г.
ВИКОРИСТАННЯ МОТИВАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЄВОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ

Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В.
МОДЕЛЮВАННЯ УЗГОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН У КОНЦЕПЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Капінос Н.О., Прокопенко Н.І., Гончаров В.В.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ПОДОЛАННЯ КРИЗИ

Обруч Г.В.
ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ АДАПТАЦІЄЮ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ

Петровська І.О., Мітал О.Г., Мітал С.А.
ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ HACCP У ЗАКЛАДАХ ШВИДКОГО ХАРЧУВАННЯ

Ткачук Г.О.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ НЕБЕЗПЕКИ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА

Хома І.Б., Кіцкайло І.І.
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ РИЗИКУ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Перепелюкова О.В.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Олешко А.А., Красюк Я.О., Борисова М.С.
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Посаднєва О.М.
ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ: ПРОБЛЕМАТИКА СПРИЙНЯТТЯ

Федорович І.М., Вацлавський О.І.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Юдіна С.В., Саранча О.М.
ВПЛИВ ДЕПОЗИТІВ НА ДОБРОБУТ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Долбнєва Д.В.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АУТСОРСИНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УКРАЇНИ

Король С.Я., Клочко А.О.
ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ Й АУДИТІ

Мазуренок О.Р.

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Гарькава В.Ф., Мишелов М.В.
ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ