Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №5, 2014

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

П.В. Гудзь, С.В. Єршов
ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УПРАВЛІННІ ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ 

Л.О. Кримська, О.В. Бєляєва
КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ ЯК ОСНОВА СТРАТЕГІЧНОЇ ГНУЧКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

О.Г. Лищенко, І.Є. Павленко
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧАСТИНА ЕЛЕМЕНТІВ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНІВ І ГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ

О.І. Амоша, І.Ю. Підоричева
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРИДНІПРОВСЬКОГО РЕГІОНУ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 

Т.Д. Косова, О.В. Манжура
СТАН І ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ 

Л.О. Кримська, Н.Г. Третяк
ОЦІНКА КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ УКРАЇНСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО АВІАБУДУВАННЯ

Л.А. Кулик
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНО ЗБАЛАНСОВАНОГО РЕСУРСОЗБЕРЕЖНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

І.М. Тесленок, М.М. Гуканова
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТІВ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

ЕКОНОМІКА, УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ

Т.С. Галінська
ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕТОДИ ЇХ ФІНАНСУВАННЯ 

О.Л. Гальцова
НАУКОВЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ ДОВГОСТРОКОВИХ МОТИВАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ З ПОЗИЦІЙ РІЗНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ

О.Л. Герасимова, М.О. Бородін, І.В. Булавка
ЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВ У МЕЖАХ КОРПОРАЦІЇ

О.М. Гуцалюк
ВАРІАЦІЇ ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Л.О. Жилінська, А.І. Печеник
УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДСИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

В.Л. Корінєв
КОНЦЕПЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 

І.Я. Кулиняк, О.В. Кошик
СІМЕЙНИЙ БІЗНЕС: СПІВВІДНОШЕННЯ З ІНШИМИ ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ

М.Г. Пивоваров, О.С. Хижняк
ОРГАНІЗАЦІЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА: НЕДОЛІКИ І ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВТРАТ

І.В. Поповиченко
РОЛЬ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК ЗАСОБУ ПІДВИЩЕННЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У КРИЗОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ 

В.М. Порохня, К.М. Крикуненко
МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ 

А.О. Прочан
АНАЛІЗ ТЕОРІЙ ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

Т.В. Савченко
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СПОЖИВАННЯ ТА ВИРОБНИЦТВА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ 

А.Г. Семенов, О.В. Ярошевська
ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА КРИТЕРІЄМ МАКСИМІЗАЦІЇ ЙОГО РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

І.М. Сачовський
ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЕКОНОМІКА АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Н.О. Дугієнко, Т.Л. Кельдер
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

ПРОБЛЕМИ НАУКИ І ОСВІТИ

Н.В. Ушенко
ТЕНДЕНЦІЇ СТУДЕНТСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ТУРИЗМУ В УМОВАХ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ

ДО УВАГИ АВТОРІВ