Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №1, 2019

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Краус Н.М., Краус К.М., Болдирєва Л.М.
ЦИФРОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ЗАДУМ, РЕАЛІЗАЦІЯ, РЕЗУЛЬТАТ

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Бусарєва Т.Г.
КОНКУРЕНТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТНК: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ

Горбачова І.В.
ГЛОБАЛЬНИЙ ДОГОВІР ПРО МІГРАЦІЮ: МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Коваль В.В., Котлубай В.О., Арафтеній А.М.
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Кравчун А.С.
ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Кропельницька С.О., Мигович Т.М., Кулеша-Любінець М.М.
РОЗРОБЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ

Lukashova L.V.
SMALL BUSINESS: INTERNATIONAL DICHOTOMIES AND INNOVATION DEVELOPMENT STRATEGIES

Фурман О.М.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ

Шелеметьєва Т.В.
ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ НА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Деренська Я.М.
АНАЛІЗ ПОРТФЕЛЮ ПРОЕКТІВ КЛЮЧОВИХ УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Квілінський О.С.
РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Киричок О.В.
МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ЯК НАПРЯМ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Кустріч Л.О.
ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Ростовцев С.С.
ДОПОВНЕНА РЕАЛЬНІСТЬ ЯК КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА У ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ

Соколюк С.Ю.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Ткаченко А.М.
КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МОРСЬКОЇ ПОРТОВОЇ ГАЛУЗІ 

Шостаковська А.В., Мухіна Г.В.
УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

 

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Мельникова М.В., Богачов О.С.
СТРАТЕГІЇ ПРОВАЙДЕРІВ НА РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ МІСТА

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Веремчук А.В.
ФІНАНСОВА ІНКЛЮЗІЯ ТА ОЩАДНА ПОВЕДІНКА НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Малишко В.В., Доброскок С.С.
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ВИДІВ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Бенько М.М., Приймак Н.В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

Монташевич С.М., Шутка С.Є.
ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ