Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №2, 2014

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Б.М. Андрушків, Н.Б. Кирич, О.Б. Погайдак, Л.М. Мельник
ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ РЕФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ – ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ (ЄВРОПЕЙСЬКІ АКЦЕНТИ)

В.Є. Бахрушин
ДИНАМІКА ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ УКРАЇНИ

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНІВ І ГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ

Л.Б. Баранник, Є.С. Баранник
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ АЗІЇ 

В.О. Оглобліна
ЕТАПИ РОЗВИТКУ АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Д.О. Сікорський
ПОБУДОВА ПРОЦЕСУ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

О.В. Сінгуцький
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В УКРАЇНІ

А.В. Ставицький, О.О. Прокопенко
ОЦІНКА СТАНУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

О.Л. Чернелевська
ПОБУДОВА ЕФЕКТИВНОЇ КИТАЙСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ПРИКЛАД ДЛЯ НАСЛІДУВАННЯ УКРАЇНОЮ

ЕКОНОМІКА, УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ

С.Б. Алєксєєв, Є.І. Жебокритський
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА" 

М.В. Болдуєв
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ СТОСОВНО ПІДГОТОВКИ ТА ПОДАННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ 

П.А. Гончарук
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ – НЕОБХІДНА УМОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

С.М. Григор’єв
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ УТИЛІЗАЦІЇ ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛІВ ІЗ ТЕХНОГЕННИХ ВІДХОДІВ ПРЕЦИЗІЙНИХ СПЛАВІВ 

Л.І. Дороженко
СУЧАСНІ МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ У КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 

Л.О. Жилінська, А.І. Печеник, Я.Є. Жилінський
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Г.О. Закаблук
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ 

В.Л. Корінєв
УРАХУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПРИ ОБҐРУНТУВАННІ НАПРЯМУ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

В.Л. Корінєв, В.В. Ащаулов
ОЦІНКА ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ФОРМУВАННІ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ

І.В. Кулько-Лабинцева
АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПАТ “МОТОР СІЧ”

К.М. Леміш
УПРОВАДЖЕННЯ АУТСОРСИНГОВИХ РІШЕНЬ У ПРОЦЕС РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Д.О. Мартиненко
МЕХАНІЗМ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Г.В. Омельчак
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

Т.О. Пожуєва
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У РИНКОВИХ УМОВАХ

О.В. Покатаєва, Ю.В. Коротаєва
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 

А.С. Федішина, В.В. Сердюк, С.О. Сухарева
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

І.М. Цуркан, І.Ю. Герасимова
ПОДАТКОВИЙ МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 

Н.С. Шалімова
УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМАТІВ АУДИТОРСЬКИХ ЗВІТІВ ЗА НАСЛІДКАМИ ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ ПУБЛІЧНИХ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

N. Shmygol
VALUATION METHODS OF CONTROL AND AUDIT RISK CONNECTED WITH THE COMPUTER SYSTEM USAGE

ГРОШОВО-КРЕДИТНА, ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

І.М. Верещака
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ 

О.О. Турба
РЕСУРСНІ СКЛАДНИКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ПЛАНУВАННЯ 

ДО УВАГИ АВТОРІВ