Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №4 (115), 2020

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Смирнова Н.В.
ЕВОЛЮЦІЙНИЙ АСПЕКТ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ЛЮДСТВА ЯК СКЛАДОВА ЗАГАЛЬНОЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ПРОГРЕСУ

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Белан О.В.
РАЗВИТИЕ ПРИМОРСКОГО КУРОРТНОГО ГОРОДА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОГО ПОДХОДА (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ВАРНА, БОЛГАРИЯ)

Гайнишова Э., Сидак С., Сидак М.
БАНКОВСКИЙ СОЮЗ ЕС: ДЕТЕРМИНАЦИЯ СИСТЕМНЫХ ПИЛЬЕРОВ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО, ИНКЛЮЗИВНОГО И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РОСТА

Дернова І.А., Боровик Т.М., Кравченко Л.В.
ВВП ЯК ІНДИКАТОР РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Білецька І.М.
НАПРЯМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДОСВІДУ ПОЛЬЩІ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Білоус І.І.
СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Гальцова О.Л., Трохимець О.І.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО СПОЖИВЧОГО РИНКУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Декалюк О.В.
КОНЦЕПЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В ПРАКТИЦІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНИ

Згалат-Лозинська Л.О.
ОПТИМІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ В БУДІВНИЦТВІ НА ОСНОВІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Маркіна І.А., Зось-Кіор М.В., Сьомич М.І.
МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В АГРОПРОДОВОЛЬЧІЙ СФЕРІ: ІННОВАЦІЙНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА, ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ, СТАЛИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Байгушев В.В.
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО КОРПОРАТИВНОГО ОБ’ЄДНАННЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Бігунов-Новіков Л.Ю.
КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ СІТЬОВИХ БІЗНЕС-СТРУКТУР

Захаров Д.С., Стаматін В.В., Тараруєв Ю.О.
ІНВЕСТИЦІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ АВТОВЕДЕННЯ ПОЇЗДІВ МЕТРОПОЛІТЕНУ

Кожушко С.П., Захарова С.Г.
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ ЗБОРУ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В СУЧАСНОМУ ГОТЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Коптєва Г.М.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ

Паньков О.Б.
УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЯК БАЗОВИЙ СКЛАДНИК ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Сатир Л.М., Кепко В.М., Непочатенко А.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Літвак О.А.
ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА ЇХ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ

Нікола С.О., Гусєв А.О.
ЕКОЛОГІЧНЕ ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Близнюк В.В., Гук Л.П.
ПОТЕНЦІАЛ ЗМІНИ ТРЕНДІВ НА РИНКУ ПРАЦІ: РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ

Назаренко Н.А.
ПОВЕДІНКА МОЛОДІ НА РИНКУ ПРАЦІ: ТИПОЛОГІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Гарастовська А.В., Слободян Н.Г.
ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «АНДРУШІВСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД»)

Гуцалюк О.М., Носатов І.К., Козловцева В.А.
ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ В СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ІНЖИНІРИНГОВИХ ПОСЛУГ

Маркіна І.А., Вороніна В.Л., Рудич А.І.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА