Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №3, 2014

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНІВ І ГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ

О.М. Азарян, О.Ю. Біленький
МАШИНОБУДІВНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ: СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ Й ВІДНОСНИЦЬКИЙ ПІДХІД

А.В. Бакурова, М.М. Закоморний
ОПТИМАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ РЕСУРСІВ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БЕРДЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Г.Ю. Олійник
РЕАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОЕКТУ: РЕФОРМУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 

Т.О. Пожуєва
"НОВА ЕКОНОМІКА" – ІННОВАЦІЙНИЙ СТИЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О.А. Теряник, А.А. Стець
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

О.О. Фурсін, М.В. Ляшко
ПРОВІДНІ ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

ЕКОНОМІКА, УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ

М.В. Болдуєв
ВПРОВАДЖЕННЯ В ПРАКТИКУ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ – УЧАСНИКІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРЕДОВИХ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

Г.В. Власюк
ОСОБЛИВОСТІ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, СКЛАДЕНОЇ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

О.М. Гнєзділова
АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

П.А. Гончарук
ОСНОВНІ ЧИННИКИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 

В.Л. Корінєв, В.В. Ащаулов
ТРУДОРЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ У СИСТЕМІ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

В.Л. Корінєв, М.С. Карпуніна
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НА МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

В.Л. Корінєв, Д.О. Мартиненко
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГУ ЯК СКЛАДОВА АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

О.В. Коротунова, Т.В. Пуліна, С.О. Ляховець
ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Е.О. Кудінов
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД 

О.Г. Лищенко, Л.В. Матюха
ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ “ЗАПАСИ” З МЕТОЮ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

М.М. Матієшин
СУТНІСТЬ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Л.А. Птіцина
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

N. Shmygol
DIAGNOSTICS OF ENTERPRISE DEVELOPMENT AS A COMPONENT OF AN EFFECTIVE STRATEGY

ГРОШОВО-КРЕДИТНА, ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

Т.Д. Косова, І.А. Ангеліна
КОДЕКС ФІСКАЛЬНОЇ ПРОЗОРОСТІ: ІНІЦІАТИВИ МВФ

ЕКОНОМІКА АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

І.М. Сачовський
РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА (РОСЛИННИЦЬКОЇ ГАЛУЗІ) В УКРАЇНІ

С.В. Чугаєвська
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ РЕГІОНІВ ЗА ПОКАЗНИКОМ ТОВАРНОСТІ МОЛОКА

ДО УВАГИ АВТОРІВ