Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №6, 2017

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Ю.В. Віхорт
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Є.В. Маказан
СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ: ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ 

К.В. Положенцева
УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПОРТ: СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ТА ГЕОГРАФІЧНІ МОЖЛИВОСТІ

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНІВ І ГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ

А.В. Линенко
УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА ОБ’ЄДНАННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В АСОЦІАЦІЇ

Т.В. Шелеметьєва
ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗНАЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

С.Л. Хрипко, Т.Ю. Огаренко
МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПОТОКОВИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

ЕКОНОМІКА, УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ

Б.М. Андрушків, Г.Й. Островська, О.І. Павликівська
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЗАСІБ ВХОДЖЕННЯ ЙОГО В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР

В.М. Гельман
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

Т.О. Меліхова
ОБҐРУНТУВАННЯ ВПЛИВУ ДІЇ ФАКТОРА ЧАСУ НА ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

О.Є. Рябцева
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ З УРАХУВАННЯМ КАДРОВОГО АСПЕКТУ 

Н.М. Шмиголь, А.А. Антонюк, Л.В. Кириленко
ВИКОРИСТАННЯ МОНІТОРИНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

ГРОШОВО-КРЕДИТНА, ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

О.Г. Лищенко, М. А. Прохоренкова
ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА ЄДИНИМ СОЦІАЛЬНИМ ВНЕСКОМ

Т.В. Лівошко
ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ НА ОРГАНІЗАЦІЮ НОВОРІЧНИХ СВЯТ У РЕСТОРАНІ

А.М. Ткаченко, О.М. Силенко
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ГОЛОВНИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ  ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

О.П. Пукало
ДИНАМІКA РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

ДО УВАГИ АВТОРІВ