Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №1, 2016

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

М.М. Дученко, С.В. Мельник
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ДИРЕКТИВ ЄС У КОНТЕКСТІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ АКЦИЗНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

А.П. Скоринін
ВАРІАТИВНІСТЬ ТА ТИПОЛОГІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНІВ І ГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ

Л.І. Іовчева
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ У МАШИНОБУДУВАННІ УКРАЇНИ

Т.К. Метіль
МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ РЕГІОНУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

М.Ю. Паршина
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ

В.В. Томарева-Патлахова
ПІДХОДИ Й МОДЕЛЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА в КРАЇНАХ ЄС

І.А. Топалова
СТВОРЕННЯ ГНУЧКОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ

ЕКОНОМІКА, УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ

Г.Д. Бутенко
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Н.В. Захарченко
РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

В.Л. Корінєв
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ З ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

О.Г. Лищенко, Ю.А. Герасименко
СТРАТЕГІЧНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ

І.І. Павленко
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

О.О. Розумчук
АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ОЦІНЮВАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПРОМИСЛОВОСТІ

В.М. Стремядін
ТЕХНОЛОГІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ У ПРОЕКТАХ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ

М.С. Шашкіна
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Н.М. Шмиголь, А.А. Антонюк, Г.Ю. Богатирьова
МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЗВЕДЕНОГО РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО БЮДЖЕТУ ПІДПРИЄМСТВА

ДО УВАГИ АВТОРІВ